Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UP w Lublinie a Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym

 

 

 

W dniu 4 października 2017 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz Rektor Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, Prof. dr hab. Volodymyra Ladyka podpisali umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a  Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym z siedzibą w Sumach.

 

 

Współpraca pomiędzy uczelniami obejmuje działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Rektorzy zdeklarowali gotowość obu uniwersytetów do działania w obszarze prowadzenia wspólnych badań naukowych zgodnych z celami realizowanymi przez obie strony, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, organizowanie wspólnych konferencji naukowych oraz konsultacji naukowych, a także wymiany kadry dydaktycznej oraz uruchomienie programu stażów i wymiany studentów.