Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD

 

Zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego. Proponujemy następujące kursy z programów: AutoCAD (2D, 3D) lub Inventor.
 
Zapisy do 9.10.2017.

Płatność za zajęcia (na konto UP) wynosi:

165 zł = 30 godz.*5,5 zł/godz.
Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.
 
Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów:
Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w programie) Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD
 
 
1. Certyfikat AutoCAD rysowanie 2D 
2. Certyfikat AutoCAD modelowanie 3D
3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów
Certyfikat można uzyskać również (bez opłaty za zajęcia) w trakcie zajęć „komputerowe wspomaganie projektowania” – w bloku przedmiot do wyboru dla studentów, którzy w planach studiów I lub II stopnia, mają taki blok i wybrali taki przedmiot.
 
Zapisy w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
ul Głęboka 28. p.322
 
Bliższe informacje (terminy zajęć godz. dzień) będą ustalone na spotkaniu organizacyjnym po skończeniu zapisów w dniu 9.10.2017 o godz 18, sala 260, ul. Głęboka 28 (nowy budynek CIW): Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak tel. 508 09 99 64 (kontakt na tel. tylko w przypadkach koniecznych).