Robotnik wysoko wykwalifikowany – Hydraulik/ciepłownik.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika na stanowisko:
Robotnik wysoko wykwalifikowany – Hydraulik/ciepłownik.

Do obowiązków na stanowisku pracy należy:

  1. Nadzór i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji, armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w podległych obiektach.
  2. Usuwanie awarii powstałych po godzinach objętych obowiązkowym czasem pracy.
  3. Okresowe przeglądy stanu technicznego, konserwacja oraz drobne naprawy instalacji c.o. oraz wszystkich urządzeń wymiennikowni oraz kotłowni gazowych, zgodnie z instrukcjami ich obsługi.
  4. Wymiana uszkodzonych oraz montaż nowych części, podzespołów lub całych urządzeń w instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.

Wymagania od kandydata:

  1. znajomość układów CO, CWU, kanalizacji,
  2. obsługa, umiejętność nastawiania sterowników,
  3. aktualne świadectwo kwalifikacji na urządzenia gazowe i ciśnieniowe.

Miejsce i czas pracy:  Lublin godz. 7-15

Oferty pracy z dopiskiem „Ciepłownik” proszę kierować:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Kontakt telefoniczny:
81-531 96 04
Dział Techniczny UP w Lublinie