Immatrykulacja oraz rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

 

 

Informacja dla studentów

w sprawie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych

w roku akademickim 2017-2018

 
  • 2 października 2017 r. poniedziałek – należy realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć dla danego kierunku studiów i roku. Wyjątek  – studenci I roku Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii w tym dniu nie mają zajęć z uwagi na uroczystość Immatrykulacji Wydziałowej (Aula AGRO I ul. Akademicka 13, godz. 10.00).
  • 3 października 2017 r. wtorek – godziny rektorskie dla wszystkich studentów od 10.00-14.00. (w tych godzinach nie ma zajęć dydaktycznych) w związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018.
  • 4 października 2017 r. środa – uroczystość Immatrykulacji Wydziałowych (zgodnie z załącznikiem)
  • 4 października 2017 r. środa jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku (tylko studenci studiów stacjonarnych i kierunku weterynaria –  studia stacjonarne i niestacjonarne – nie dotyczy studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii).
  • Rozkład zajęć jest zamieszczony na stronie  http://www.up.lublin.pl/plany-rozklady
  • Uroczystość wręczenia indeksów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe (należy sprawdzić terminarz zjazdów).  
 

 

 
HARMONOGRAM WYDZIAŁOWEJ IMMATRYKULACJI
  W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
 
 

2 października 2017 –  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 

4 października 2017 r. – pozostałe Wydziały 
 
 
Lp.
Wydział
 
Miejsce immatrykulacji
Godziny
Data
1.

Wydział Agrobioinżynierii

 
 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 ul. Akademicka 15
 
9.00-11.00
 
 
4.10.2017 r.
(środa)
2.

Wydział Inżynierii Produkcji

 
 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15

11.30– 13.30
 
 
 
4.10.2017 r.
(środa)
3.

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 15

14.00 – 16.00
 
 
 
4.10.2017 r.
(środa)
4.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 
AULA AGRO I
ul. Akademicka 15

10.00 -12.00

 
 
 

2.10.2017 r.

(poniedziałek)
5.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 
AULA  AGRO I
 
 ul. Akademicka 15
9.00. – 11.00
 
4.10.2017 r.
(środa)
 
6.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

AULA  AGRO I
 

ul. Akademicka 15

11.30.-13.30
 
 
 
4.10.2017 r.
(środa)