Przewód doktorski mgr inż. Damiana Zielińskiego

Przewód doktorski mgr inż. Damiana Zielińskiego pt. "Analiza zachowań norek amerykańskich (Neovision vision) w aspekcie ich cech użytkowych i funkcjonalnych” wykonany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Brygidy Ślaskiej. Promotor pomocniczy dr inż. Andrzej Zoń

 
 Pliki PDF do pobrania: