Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych i badań przemysłowych dotyczących innowacyjnej metody i maszyny do tworzenia bezpośrednio na polu brykietów energetycznych ze słomy, przeznaczonych do późniejszego bezpośredniego spalania.

Zakres usługi obejmuje:

1. Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji urządzenia i doprowadzenie jej do poziomu pozwalającego na wdrożenie do produkcji i sprzedaży. Efekt pracy tej maszyny to wysoko zagęszczony brykiet opałowy tworzony bezpośrednio na polu z niepociętej słomy zbóż.

2. Opracowanie kompletnej technologii brykietowania, transportu, przechowywania i spalania brykietów produkowanych przez Polową Brykieciarkę Zwijającą.

3. Opracowanie schematu kinematycznego i blokowego oraz wariantowe obliczenia parametrów pracy nowych, zasadniczych mechanizmów roboczych Polowej Brykieciarki Zwijającej.

4. Opracowanie wirtualnych modeli nowych, zasadniczych mechanizmów roboczych ww. urządzenia oraz budowa i analiza szczegółowego wirtualnego strukturalno-funkcjonalnego jej modelu

5. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej prototypu Polowej Brykieciarki Zwijającej oraz przeprowadzenie badań funkcjonalnych i eksploatacyjnych.

 

 

Termin składania ofert mija 23.10.2017r.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.