COST Info Day na Uniwersytecie Łódzkim

26 września 2017 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST.

Podczas spotkania odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak składać wnioski w poszczególnych kategoriach (nauki ścisłe i techniczne, nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu), a także spotkania z beneficjentami programu COST.

COST to Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology) tworzony przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), którego najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.


UWAGA – ostatnie miejsca na warsztaty  dotyczące  pisania wniosków do  COST.Więcej informacji oraz zapisy poprzez formularz on-line na stronie:
www.centrumnauki.uni.lodz.pl