NCN dofinansuje kolejne projekty pracowników Uniwersytetu

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego ponownie odnieśli sukces w pozyskiwaniu dotacji z NCN z programu MINIATURA 1 na projekty badawcze.

 

Tym razem wśród laureatów znaleźli się:

– dr hab. Urszula Katarzyna Pankiewicz z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii , działanie pod nazwą:  „Wpływ aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na bioakumulację wybranych jonów metali w komórkach Lactobacillus rhamnosus B442”, kwota dofinansowania: 18810,00 zł;

dr Marta Ewa Dec z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, działanie pod nazwą „Charakterystyka fenotypowa i genotypowa pałeczek Lactobacillus izolowanych od indyków „, kwota dofinansowania: 49500,00 zł;

– dr Agnieszka Starek z Wydziału Inżynierii Produkcji, działanie pod nazwą „Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do inaktywacji patogennej mikroflory w soku warzywnym”, kwota dofinansowania:  48906,00 zł;

– dr Monika Sujka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii , działanie pod nazwą: „Bioakumulacja wybranych jonów metali w komórkach bakterii mlekowych w warunkach działania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF)”, kwota dofinansowania:  18810,00 zł;

– dr inż. Izabela Magdalena Wilk z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, działanie pod nazwą: „Dobowa aktywność komponentów autonomicznego układu nerwowego koni”, kwota dofinansowania:  31416,00 zł.

 

Przypominamy iż, MINIATURA 1 to konkurs na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Osoby starające się o finansowanie muszą spełniać następujące warunki:

– uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

– nie mają doświadczenia w realizacji projektów badawczych oraz nie były laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

– są zatrudnione na umowę o pracę w jednostce wnioskującej.

Na realizację maksymalnie 12-miesięcznego działania można uzyskać od 5 000 do 50 000 zł (bez możliwości finansowania wynagrodzeń, stypendiów, zakupu, modernizacji i wytworzenia aparatury i oprogramowania; koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich).

 

Ze szczegółowymi informacjami o MINIATURZE 1 można zapoznać się na stronie NCN –>

Do końca grudnia br. trwa nabór ciągły w konkursie.

 

Zapraszamy do składanie wniosków na realizację działań.

InformacjI o konkursie udziela Katarzyna Ruczkowska telefonicznie pod numerem 445 69 70 lub osobiście w pokoju 463 w budynku rektoratu.