Nowa baza – Bibliografia Publikacji Pracowników

 

Szanowni Państwo,

z dniem 13.09.2017 roku została udostępniona na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nowa Bibliografia Publikacji Pracowników. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne wszystkich typów publikacji autorstwa pracowników naukowych (w tym także emerytowanych), doktorantów i studentów UP w Lublinie. Część publikacji posiada linki kierujące użytkowników do pełnych tekstów. Prosty sposób wyszukiwania powinien ułatwić dotarcie do interesujących publikacji.

 

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

 

Nowością w bazie jest możliwość tworzenia przez autora raportu swoich prac z podziałem na poszczególne typy publikacji wraz z punktacją. Dodatkowo pracownicy Oddziału Informacji Naukowej mają możliwość tworzenia raportów dla poszczególnych wydziałów lub jednostek. Raport zawiera liczbę prac poszczególnych typów publikacji, sumaryczny Impact Factor oraz punkty.
W przypadku stwierdzenia przez Państwa nieścisłości w Bibliografii Publikacji Pracowników prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag pracownikom Oddziału Informacji Naukowej BG UP w Lublinie; telefonicznie: 81 445 62 27 lub pocztą elektroniczną osobie odpowiedzialnej za wprowadzanie publikacji dla poszczególnych wydziałów.