Błąd w formularzu wniosków w systemie OSF

Narodowe Centrum Nauki poinformowało 11 września 2017 r., że we wnioskach składanych poprzez system OSF w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 wystąpił błąd w generowaniu plików pdf wniosków do NCN. Obecny format wygenerowanego pliku nie zawiera wszystkich wymaganych informacji.
Narodowe Centrum Nauki zaleca wstrzymanie się z wysyłką wniosków w systemie OSF do czasu usunięcia błędu.