Składanie wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2020/2021

O przyznanie miejsca w domach studenckich UP mogą ubiegać się studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Pierszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemozliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Studenci studiów niestacjonarnych na czas zjazdów oraz inni goście w miarę posiadanych miejsc, mogą korzystać w akademikach z noclegów w pokojach. W celu rezerwacji miejsca, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem recepcji konkretnego domu studenckiego.

 

Do zakwaterowania się w akademikach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego oraz zdjęcia formatu legitymacyjnego, potrzebnego do wystawienia karty mieszkańca domu studenckiego.

 

Terminy składnia wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

1. studenci i doktoranci UP – od 1 do 10 czerwca 2020 r.

2. osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze – od 24 do 31 sierpania 2020 r.

4. osoby przyjęte w kolejnych naborach – od 14 do 25 września 2020 r.

 

Wniosek Microsoft Word 2013 Download - Pobierz za Darmonależy przesłać:

elektronicznie na adres:

lub listownie na adres:

Biuro Stypendiów Studenckich

ul. Langiewicza 6 pok. 16

20-035 Lublin

 

Osoby, które otrzymały miejsca w domach studenckich mają obowiązek potwierdzenia podjęcia zakwaterowania:

– studenci i doktoranci UP w terminie do 3 lipca 2020 r.

– osoby przyjęte na I rok studiów w terminie do 11 września 2020 r.

  elektronicznie: e-mail:

 

Niepotwierdzenie podjęcia zakwaterowania w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z zamieszkania w domu studenckim.