Ogłoszenie o godzinach rektorskich

 

DO/0137/7/2017 

KOMUNIKAT

 

 

Ogłaszam

GODZINY REKTORSKIE

wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

w dniu 3 października 2017 r.

w godzinach 10.00-14.00

w związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018

 

 

Rektor

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk