Pozytywna ocena projektu stażowego w ramach Studiujesz? Praktykuj!

Miło nam poinformować, że złożony w kwietniu projekt stażowy pt. „Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie” w odpowiedzi na konkurs "Studiujesz? Praktykuj!" podczas oceny formalno-merytorycznej został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie.

Projekt został przygotowany przez dr hab. Małgorzatą Karwowską z Katedry Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 82 studentów z kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, studiujących stacjonarnie na VI semestrze studiów I stopnia w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 oraz III semestrze studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane staże zawodowe dla 82 studentów. Wszystkie staże realizowane w projekcie będą miały wymiar 360 godzin zadań stażowych realizowanych w okresie 16 tygodni. Każdy stażysta otrzyma stypendium stażowe za wykonane obowiązki, odzież ochronną oraz ubezpieczenie. Studenci odbywający staż poza miejscem zamieszkania będa mogli liczyć na zwrot kosztów za dojazdy i zakwaterowanie na czas odbywania stażu. Opiekunowie stażystów ze strony pracodawcy również otrzymają wynagrodzenie za opiekę nad stazystami. Projekt przewiduje wszystkie staże w obszarach zgodnych z RSI Województwa Lubelskiego do 2020 roku, na którego potrzeby realizowane będzie kształcenie w ramach projektu.

Łączna wartość otrzymanego dofinansowania: 1 128 657,16 zł
 

Serdecznie gratulujemy !!!