Test multiwyszukiwarki – wyszukiwarka naukowa EDS (Ebsco Discovery Service)

 

Szanowni Państwo,
 

serdecznie zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki EDS (Ebsco Discovery Service), która jest dostępna na stronie BG UP.
 

Wyszukiwarka eksploruje bogactwo prenumerowanych zasobów elektronicznych dostępnych w Bibliotece Głównej (m.in. książki, czasopisma różnych wydawców i dostawców, bazy danych) oraz zasoby Open Access. Źródła przeszukiwane są w jednym oknie wyszukiwawczym, a lista wyników wyświetla się w formie ujednoliconej, przy czym dostęp do pełnego tekstu jest bardzo szybki. Najbardziej istotne wyniki znajdują się na pierwszych stronach wyszukiwania.
Zachęcamy do sprawdzania dostępnych funkcjonalności oraz zgłaszania ewentualnych uwag. W przypadku pozytywnej oceny prosimy o zgłoszenie konieczności zakupu pracownikom Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, tel. 81 445 62 27.