Nasi naukowcy dr hab. Bożena Denisow i dr inż. Ernest Stawiarz z Katedry Botaniki wraz z naukowcami z UJ zbadali dietę pszczół i …

wykazali, że podstawowe źródło ich pożywienia: nektar i pyłek nie powinien być jedynym pożywieniem. Badania zespołu wykazały, że dla prawidłowego rozwoju pszczół, zwłaszcza ich larw potrzebny jest dostęp do, nie tylko do szerokiej palety roślin produkujących pyłek odpowiedniej jakości, ale i do tak zwanej "brudnej wody". Uważa się, że jedną z przyczyn spadku populacji pszczół może być mało urozmaicona taśma pożytkowa (zbyt mała liczba gatunków roślin miodo- i pyłkodajnych). Wyniki projektu badawczego zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym PLOS ONE.

Więcej szczegółów pod adresem www