25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich

5 września br. w Lublinie rozpoczęła się 25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich pod hasłem „Między drukiem a siecią” i potrwa do 8 września br.   W obradach bierze udział ponad 80 uczestników z całej Polski (przedstawicieli czasopism, portali i wydawnictw uczelnianych).
Konferencja rozpoczyna się o godz. 15.00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS (ul. Radziszewskiego 16) sesją „Akademicki Lublin”, podczas której przedstawiciele władz miasta opowiedzą o miejscu instytucji akademickich i naukowych w strategii rozwoju Lublina, a reprezentanci władz lubelskich uczelni publicznych przedstawią krótko swoje uczelnie. Towarzyszyć im będą naukowcy, którzy swoje badania zaprezentują w formie FAMELABów.
W środę (6.09.2017r.) o godz. 9.00 w tym samym miejscu odbędzie się debata panelowa poświęcona roli czasopism w komunikacji wewnętrznej uczelni, innych zadaniach czasopism, sposobom ich funkcjonowania w druku i internecie oraz wyzwaniom, które przed czasopismami otworzył internet. Pozostałe sesje – w środę w Chatce Żaka UMCS, a w czwartek (7.09.2017 r.) w Centrum Transferu Wiedzy KUL, mają charakter szkoleniowy i dotyczyć będą zagadnień graficznych, prawa autorskiego, problemów językowych, nieuczciwości akademickiej oraz możliwości uzyskiwania przez autorów prac naukowych należnych im honorariów wynikających z eksploatacji praw autorskich przez firmy reprograficzne.
Spotkania redaktorów czasopism uczelnianych są organizowane od 25 lat. Pierwsze – pod hasłem „Konfrontacje Gazet Akademickich”- odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim w 1993 r. Kolejne spotkania były organizowane przez redaktorów czasopism uczelni z różnych ośrodków akademickich w kraju. W Lublinie tego typu konferencja miała miejsce w 1996 r., a była zorganizowana przez redaktorów „Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS i „Przeglądu Uniwersyteckiego” KUL.
Organizatorami tegorocznej konferencji są: Fundacja Forum Akademickie, wydawca miesięcznika „Forum Akademickie” i Urząd Miasta Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Patronat honorowy nad konferencja objął dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, zaś patronat merytoryczny mają rektorzy uczelni organizujący konferencję.