Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Clarivate Analytics

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na wrześniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących wyszukiwania cytowań do publikacji, poprawiania błędów w rekordach cytowania, zbierania dorobku autorów powiązanych z daną instytucją. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:
•    Jak wyszukać wszystkie cytowania do publikacji?
•    Jak poprawić błędy w rekordach i zgłosić brakujące cytowania?
•    Jak zebrać pełen dorobek wszystkich autorów powiązanych z instytucją?

Szczegółowy plan szkoleń znajduje się poniżej:

Web of Science – wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
18 września 2017 r., godz. 13:00 – zarejestruj się
22 września 2017 r., godz. 10:00 zarejestruj się

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
19 września 2017 r., godz. 10:00zarejestruj się
25 września 2017 r., godz. 13:00 – zarejestruj się

Web of Science – wyszukiwanie nazwy instytucji
19 września 2017 r., godz. 13:00 zarejestruj się
25 września 2017 r., godz. 10:00 zarejestruj się

Nowości na platformie Web of Science*
26 września 2017 r., godz. 10:00 zarejestruj się
*organizatorzy wprowadzają regularne sesje skupiające się na nowościach na platformach Web of Science i InCites. Sesja prowadzona przez pana Marcina Kapczyńskiego.

Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Aktualny kalendarz szkoleń z możliwością rejestracji na wybrane sesje
–>