GOSPOSTRATEG – I konkurs – aktualizacja regulaminu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  poinformowało, że został zaktualziowany regulaminn I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG. W regulaminie wyszczególniono zmiany w stosunku do pierwotnej wersji dokumentu. 
 
Ponadto NCBR poinformował, iż nabór został wydłużony, będzie prowadzony od 14 sierpnia do 29 września 2017 r. (poprzednio do 12 września 2017 r.) do godziny 16:00.
 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBiR –>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463