DAAD: Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

Do 1 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów  – od 10 do 15 osób – wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 marca 2018 r.

Zgodnie z informacjami DAAD celem wyjazdów, realizowanych w ramach stypendiów jest:
nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Wyjazd do Niemiec może trwać od 7 do 12 dni. Na czas wyjazdu przyznawane jest stypendium w wysokości 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika.

Nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski odbywa się trzy razy do roku w następujących terminach:
•    1 listopada na podróże od 1 marca;
•    1 lutego na podróże od 1 czerwca;
•    1 maja na podróże od 1 września.

Więcej informacji — >