Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN – do 22.09.2017 r.

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF uchwałą Rady NCN termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 zostaje przesunięty z dnia 15 września br. na dzień 22 września br.


Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF 29 sierpnia br.