Prof. Eugeniusz Grela, Aktualne trendy badania w zakresie żywieniem świń – czasopismo “Trzoda chlewna”

Na łamach  czasopisma "Trzoda chlewna" ukazał się artykuł prof. dr hab. Eugeniusza R. Greli z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie relacjonujący XLVI Sesję Naukową, która odbyła się w dniach 21-32.06.2017 r. i miała charakter międzynarodowy. Poruszała szeroko rozumiane zagadnienia w zakresie żywienia zwierząt, w tym m.in. sposobu zastapienia genetycznie modyfikowanych pasz ich alternatywnymi odpowiednikami oraz  potrzeby ścisłaej współpracy między jednostkami naukowo-badawczymi.

Sześć ośrodków naukowych – w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, gdzie bada się przydatność fermentowanych pasz  – zaprezentowało prace z zakresu żywienia świń.

 

 

 

 

cały artykuł