Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2017

Centrum Nauki UP informuje, że w dniu 7 sierpnia 2017 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Cel konkursu:
Wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.


Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie:  http://www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Data zamknięcia naboru wniosków:
9 października 2017 r., godz. 16.00 CET

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z dokumentacją dostępne są na stroni NCBIR
–>