COST Info Day na Uniwersytecie Łódzkim

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programu Horyzont 2020 w Łodzi 26 września 2017 r. zapraszają na Dzień Informacyjny Programu COST.

COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.


Program COST jest finansowany w ramach budżetu Horyzont 2020.
Wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są wynikiem realizowanych akcji COST. Udział w akcjach COST może być świetną okazją do znalezienia partnerów, Program COST uzupełnia działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi z różnych krajów, zwiększa również mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.

Podczas spotkania w dniu 26 września b.r. odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak składać wnioski w poszczególnych kategoriach (nauki ścisłe i techniczne, nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu), a także spotkania z beneficjentami programu COST.

Więcej informacji na stronach:
http://www.cost.eu
http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html


Plakat informacyjny – do pobrania — >