VIII edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z miastem Lublin

Ruszył nabór do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta Lublin. Przyjmowane są prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie. obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2014 r.

 

 

 

Termin zgłoszeń upływa 15 września 2017 r.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2000 złotych. Dodatkowo dla autorów najlepszych projektów przewidziane są staże w UM Lublin. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczości 2017 r.

Prace konkursowe wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszeniowym, streszczeniem pracy i potwierdzeniem obrony należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
pl. Litewski 1
20-80 Lublin z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”

Prace można także dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

 
     Więcej informacji o Konkursie