Nabór wniosków o bezpłatny dostęp do zaawansowanych urządzeń badawczych w ramach konsorcjum CERIC-ERIC

Zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie stwarza przynależność Polski do Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC. Możliwości te obejmują bezpłatne korzystanie z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów w krajach członkowskich konsorcjum. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa; biotechnologia, biologia, medycyna, farmakologia.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają również wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do infrastruktury dostępne są w serwisie
internetowym CERIC-ERIC –>

 

Dodatkowe pytania należy kierować na adres: .

Wnioski należy składać do 1 września br. (I termin) lub do 2 października br. (II termin).

 

Plakat informacyjny do pobrania — >