GOSPOSTRATEG – I konkurs otwarty

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasił I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.

Cel Programu:
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu:
•    wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
•    wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.


Uniwersytet może wystąpić jedynie jako członek konsorcjum
, którego Liderem musi być jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce (wdrożenia) rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, którego celem jest wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań służących realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.


Nabór wniosków:

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF od 14 sierpnia 2017 r. i potrwa do 12 września 2017 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBIR –>

 

Kontakt: Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy

Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463