Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.

 

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

 

    Informacja dla studentów na stronie MNiSW

 

Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
 

 

    Informacja dla doktorantów na stronie MNiSW

 

Stypendium może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
 

 

Złożone przez studentów i doktorantów kompletne wnioski wraz z pieczęcią i podpisem Dziekana Wydziału należy przesłać do Działu Spraw Socjalnych Studentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2017 r.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Spraw Socjalnych Studentów.