Staże naukowe w ramach stypendium Fundacji Dekabana w roku 2018

Informujemy o ogłoszonym konkursie Fundacji A.S. Dekabana na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców  w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver w roku 2018.

Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.

Istnieje możliwość  zgłoszenia kandydatów na 5-miesięczny staż naukowy od lipca do grudnia 2018 roku odbywany w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver (The University of British Columbia). Staż finansowany jest przez Fundację Państwa A. i P. Dekaban.

W 2018 r. oferowane są 2 stypendia.

Termin przesyłania zgłoszeń mija 18 września 2017 r.

Kontakt: CENTRUM NAUKI, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY
Pani Anna Skiba – tel. 81 445 60 15, nr pokoju 463