Granty Rady ds. Badań Naukowych

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi inicjatywami Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.
 

Obecnie otwarty jest nabór do inicjatyw "Starting Grants" –> i "Synergy Grants" –>

Szczególnie atrakcyjny może być program grantowy "Starting Grants", ponieważ skierowany jest do pracowników naukowych na początku ich kariery badawczej już od dwóch lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, którzy nie zawsze mogą liczyć na dofinansowanie własnych projektów badawczych. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 1,5 mln EUR, a grant może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych. Nie ma również żadnych ograniczeń czy preferencji odnośnie dziedziny naukowej.
 
Więcej informacji znaleźć można na stronie Rady –>