Instrukcje przygotowania wniosków – konkursy ogłoszone przez NCN 14.06.2017 r.

Informujemy, iż Narodowe Centrum Nauki udostępnia szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r., tj: SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9, MAESTRO 9 – w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków –>

Przypominamy, że termin składania wniosków w ogłoszonych konkursach mija 15 września 2017 r.