Konkurs na Międzynarodowe Agendy Badawcze

Informujemy, że 21 sierpnia br. Fundacja  na Rzecz Nauki Polskiej ogłosi nabór wniosków w dodatkowym konkursie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanym przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin składania pierwszej części wniosków upływa 23 października br.

Celem programu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" realizowanego przez FNP jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:
•    identyfikowania programów i tematów badawczych,
•    polityki personalnej,
•    zarządzania pracami B+R,
•    komercjalizacji wyników prac B+R.
 

Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce (z wyłączeniem województwa mazowieckiego) kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców.

Budżet konkursu wynosi 140 000 000 zł.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie FNP — >