Photo Challenge 2017 “Girl Power” – Konkurs

 

PhotoChallenge 2017 – „Girl Power” ma na celu promowanie w środowisku akademickim problemów związanych z nierównością płci, stymulowanie kreatywności i tworzenia pomysłów, na rozwiązanie problemów napotykanych przez kobiety w społeczeństwie oraz wykorzystanie fotografii jako bodźca do omówienia problemów nierówności płci.

 

 

                       (zdjęcie: jakandjil.pl)

 

 

Konkurs skierowany jest do studentów studiów licencjackich i podyplomowych oraz uczniów szkół wyższych wpisanych na semestr letni 2016/2017 lub/i semestr zimowy 2017/2018.

Udział w PhotoChallenge 2017 – „Girl Power” mogą brać jedynie studenci uczelni i szkół wyższych z krajów takich jak: Francja, Holandia, Indie, Kolumbia, Niemcy, Polska, Stany Zjednoczone, Szwecja i Włochy.

Prace konkursowe można nadyłać w terminie od 01.07.2017r. do 30.11.2017r. drogą internetową. Adres strony internetowej do rejestracji: www.jakandjil.com/photochallenge2017 (w zakładce „Zapisz się").


Nadesłane fotografie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą fotografowie, dziennikarze oraz specjaliści z tematu obejmującego  konkurs z całego świata. Najważniejsze kryteria to: kreatywność, jakość techniczna, motyw.Łączna wartość nagrody wynosi 5400€ (pięć tysięcy czterysta euro) w gotówce. Nagroda została podzielona na dwie części. Zwycięzca otrzyma 2700€ (dwa tysiące siedemset euro), a drugie 2700€ (dwa tysiące siedemset euro) zostanie przekazane przez organizatorów na rzecz wybranej przez Zwycięzcę organizacji pozarządowej.

 

Sprawdź szczegóły konkursu na: www.jakandjil.com