Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 prowadzi nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
 
Termin:
Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym od 12 kwietnia 2017 r. od godz. 12.00 (CET).
Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy.

Przedmiot i cel dofinansowania
Uzyskane finansowanie może być przeznaczone na:
• wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
• wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.
W ramach uzyskanego wsparcia powinny być realizowane zadania, które mają służyć:
• zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/lub
• wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Podmiotami mogącymi składać wnioski są polskie jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę. O dofinansowanie działania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową na terytorium RP.

Tryb złożenia formularza realizacji działania
Wzór formularza realizacji działania stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania NCBiR –>).
Wykaz dodatkowych dokumentów składanych razem z formularzem podany jest w pkt. 1 załącznika nr 2 do Regulaminu (do pobrania NCBiR –>).
Formularz realizacji działania wraz z dodatkowymi, wymaganymi dokumentami należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: , podając w tytule maila akronim działania.
 
Wysokość dofinansowania
Budżet konkursu wynosi 400 000 euro.
W przypadku wystąpienia oszczędności w programie kwota przeznaczona na nabór może ulec zwiększeniu.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju — >

 

Kontakt: CENTRUM NAUKI, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY – nr pokoju 463, 464
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463