Nasi naukowcy zbadali oddziaływanie folii skrobiowych na mikroorganizmy prokariotyczne. – “Przemysł chemiczny”

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska i Dr Agata Święciło zbadały oddziaływanie folii skrobiowych napełnianych wollastonitem i gumą arabską na mikroorganizmy prokariotyczne.

O badaniach i wynikach informuje na swoich łamach  "Przemysł chemiczny".

 

 

 

pobierz PDF