Nasi naukowcy – współtwórcami badań dotyczących pomiarów emisji fluorescencji stacjonarnej – “Przemysł chemiczny”

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dr Arkadiusz Matwijczuk i dr Alicja Matwijczuk wraz z badaczami z innych ośrodków akademickich, dokonali pomiarów emisji fluorescencji stacjonarnej dla 4-(5-heptylo-1,3,4-tiadiazolu-2-ilo) benzeno-1,3-diolu (C7) w środowisku wodnym.

Informuje o tym w najnowszym numerze branżowe czasopismo "Przemysł chemiczny".

 

pobierz PDF