Osoba do zatrudnienia na stanowisku administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym