Prezentacja badań naukowych na konferencji „Plant Science & Physiology”

W dniach 26-27 czerwca 2017 roku w Bangkoku, Tajlandia, odbyła się międzynarodowa konferencja „Plant Science & Physiology” w której uczestniczyła dr inż. Anna Kot członek zespołu realizującego projekt badawczy NCBR LIDER (V edycja). Dr inż. Anna Kot pełniła rolę moderatora: poprowadziła ceremonię otwarcia, przedstawiła sylwetki gości honorowym jak również wręczyła uczestnikom świadectwa uznania.

Wspominana konferencja obejmowała 4 główne bloki tematyczne: Plant physiology, Plant disease and plant pathogens, Plant and agricultural biotechnology, Traditional medicine. W ramach sesji posterowej dr inż. Anna Kot zaprezentowała wyniki uzyskane w projekcie badawczym realizowanym na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii pod kierownictwem dr inż. Adama Kuzdralińskiego (Opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunkowanej ochronie roślin). Temat prezentacji był następujący: “Simultaneous detection of the biological agents responsible for wheat rust diseases: Puccinia triticina and Puccinia striiformis f. sp. tritici”.

Więcej informacji o projekcie i członkach zespołu można znaleźć na stronie internetowej: http://pathogen.pl.