Stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego. Konkurs adresowany jest do młodych pracowników naukowych – do 35. roku życia – studentów, członków federacji nurkowych, wyróżniających się szerokimi horyzontami intelektualnymi, godną naśladowania postawą, uczciwością i pasją oraz osiągnięciami w uprawianej dziedzinie.

Zgodnie z informacjami organizatorów obszar działalności kandydata do stypendium powinien obejmować przynajmniej jedną z niżej wymienionych dziedzin:
• nauki fizyczne,
• nauki chemiczne,
• nauki o ziemi i środowisku,
• nauki biologiczne,
• nauki przyrodnicze,
• nauki inżynieryjne i techniczne,
• nauki medyczne,
• nauki o zdrowiu,
• nauki humanistyczne: archeologia podwodna,
• nauki społeczne: pedagogika ogólna, w tym szkolenia, pedagogika i dydaktyka.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora –>