Osoba do zatrudnienia na stanowisku administracyjnym w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

INFORMACJA

Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
poszukuje z grona pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
osoby do zatrudnienia na stanowisku administracyjnym
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 Opis stanowiska:
•    obsługa studentów i interesantów
•    nadzór nad obiegiem dokumentów i korespondencji
•    obsługa bieżących spraw administracyjnych w Dziekanacie
•    inne prace administracyjno-biurowe ustalane w miarę potrzeb Dziekanatu

Wymagania:
•    wykształcenie wyższe,
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
•    wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność,
•    bardzo dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
•    komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
•    pozytywne nastawianie  i chęć do podejmowania nowych wyzwań.
 

 Wymagane dokumenty:
•    szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);
•    list motywacyjny;
•    kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

należy przesłać na adres:   lub dostarczyć osobiście do Kierownika Dziekanatu Wydz. Medycyny Weterynaryjnej – budynek Rektoratu p. 455 w godz. 10-14, w terminie  do  16 sierpnia 2017 r
W razie pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Dziekanatu – tel. 81 445 66 61
 

[Wersja pdf]