Wręczenie nominacji Kierownikom jednostek Uniwersyteckich

 

W dniu 13 lipca 2017 roku, odbyło się uroczyste powołanie nowej kadry kierowniczej Uniwersytetu Przyrodnczego w Lublinie. Spotkanie otworzył JM Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, który przywitał gości i podziękował za liczne przybycie zaproszonych pracowników.

 

 

Serdeczne słowa podziękowania JM Rektor skierował do odchodzacych na emeryturę Pracowników naukowych i administracyjnych, dziękując im za wkład pracy w rozwój Uczelni. Nazwiska 28 Emerytowanych Pracowników odczytywał Prorektor ds. Organizacji i  Rozwoju Uczelni Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, listy gratulacyjne oraz podziekowania wręczał JM Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.

 

Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie nominacji dla Kierowników poszczególnych jednostek na każdym Wydziale Uczelni. Nominacje wręczali kolejno dla Wydziałów:

 

Agrobioinżynierii – Dziekan Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk,

Medycyny Weterynaryjnej – Dziekan Prof. dr hab. Andrzej Wernicki,

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – Dziekan Prof. dr hab. Joanna Barłowska,

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – Dziekan Prof. dr hab. Zenia Michałojć,

Inżynierii Produkcji – Prodziekan Prof. dr hab. Dariusz Andrejko,

Nauk o Żywności i Biotechnologii – Dziekan Prof. dr hab. Izabella Jackowska

 


 

 

JM Rektor serdecznie pogratulował nowo mianowanym Kierownikom, zauważając, że: odmłodzenie kadry kierowniczej świadczy o rozwoju Uczelni, z Seniorami wiąże nadal duże nadzieje, a młodzi są duchem i powiewem świeżego powietrza.

 

[GALERIA]