Zdobądź stypendium pomostowe na I rok studiów!

3 lipca ruszył nabór wniosków o stypendia pomostowe. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2017, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2017, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i:
•    zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
•    zostanie przyjęty w roku akademickim 2017/2018 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
•    mieszka na wsi lub w miejscowości do 20 tys. mieszkańców;
•    pochodzi z niezamożnej rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

•    pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
•    jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
•    jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
•    ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów dalsze lata nauki oraz brać udział w warsztatach i stażach.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna do 18 sierpnia 2017 r., do godziny 16.00.