Umowa o współpracy z Gminą Skierbieszów

9 lipca 2017 r.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, reprezentowany przez JM Rektora, prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka,  podpisał umowę o współpracy z Gminą Skierbieszów (powiat zamojski), w imieniu której wystąpił Wójt Gminy Stanisław Sokal.

 

 

 

W ramach porozumienia będą realizowane m.in. następujące działania:
•    badania naukowe dotyczące czynnej ochrony obszarów przyrodniczo cennych na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego
•    wykorzystania projektów oraz doradztwa w zakresie rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej
•    wspólne pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska
•    organizacja konferencji naukowo-technicznych oraz praktyk studenckich

 

 

Z ramienia UP w Lublinie postanowienia umowy będą koordynowane przez Wydziały: Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Inżynierii Produkcji.

Podpisanie umowy uświetnił swoim występem dla mieszkańców Gminy Skierbieszów Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

  [ GALERIA ]