XIII edycja konkursu „SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH.”

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłosiła XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy „SKOMPLIKOWANE I PROSTE. MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH.”

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział.

Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami). Artykuły należy przesyłać do 11 września 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017 r.

Nagrody
Laureat I nagrody otrzyma:

1.Nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2.Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł – od firmy PLAGIAT.PL
3.Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Data mining – kurs podstawowy, prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1695 zł) – od firmy StatSoft
4.Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
5.Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
6.Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN (w cenach katalogowych)
Laureat II nagrody otrzyma:
1.Nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2.Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł oraz udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
3.Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
4.4. Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
5.Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN
Laureat III nagrody otrzyma:
1.Nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2.Udział w dwudniowym kursie Sieci neuronowe prowadzonym z wykorzystaniem programu Statistica (o wartości 1595 zł) – od firmy StatSoft
3.Zestaw Mapy cyfrowe Emapa, licencja na jedno stanowisko (Mapa administracyjna Polski z danymi statystycznymi GUS + Mapa Topograficzna przeglądowa Polski) – od firmy Emapa
4.Urządzenie MLWG3PRO do ładowania smartfonów i tabletów, z pamięcią 64 GB i funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
5.Książki o łącznej wartości 700 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN
Wyróżnienia:
Przewidywane są cztery równorzędne wyróżnienia. Laureat każdego z nich otrzyma:
1.Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł – od Stowarzyszenia KOPIPOL
2.Udział w dwudniowym kursie Statistica – kurs podstawowy (o wartości 1195 zł) – od firmy StatSoft
3.Nawigację MapaMap – Polska Lifetime for Android – od firmy Emapa
4.Urządzenie MLWG3 do ładowania smartfonów i tabletów, z funkcją routera – od firmy KINGSTON Technology
5.Książki o łącznej wartości 200 zł z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie Forum Akademickiego.

Kontakt w kwestii konkursu: Grzegorz Filip, tel.: (81) 528 08 22, e-mail: .