Uniwersytet Przyrodnczy w Lublinie w Konsorcjum zajmującym się badaniami nad odpornością chwastów, o czym informuje Tygodnik Poradnik Rolniczy

Konsorcjum ConResi składające się dziesięciu jednostek naukowych, zajmie się zmiejszeniem ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobami ich zwalczania.

 

Pieniądze na realizację projektu uzyskanio w ramach programu BIOSTRATEG.

 

 link do artykułu