Projekt NAUKOWIEC – Dni kariery i mobilności dla młodych naukowców – X.2017

"Projekt NAUKOWIEC" to inicjatywa członków sieci EURAXESS Polska, która uzyskała finansowanie w ramach konkursu w programie Horyzont 2020 na zorganizowanie dni kariery i mobilności dla młodych naukowców.

W ramach projektu w październiku 2017 r. odbędą się 3-dniowe wydarzenia adresowane do naukowców na początkowym etapie kariery w pięciu polskich miastach: Krakowie, Gliwicach, Poznaniu, Łodzi i Warszawie.

W każdym z tych miast wydarzenia będą miały taką samą strukturę i podobną zawartość merytoryczną:
• Program pierwszego dnia dotyczyć będzie tematów związanych z budowaniem własnej pozycji naukowej, mobilnością oraz prezentacją grantów badawczych i stypendiów zagranicznych przez ich stypendystów.
• Drugiego dnia uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką współpracy z sektorem nieakademickim, za pomocą przedstawienia doświadczeń zawodowych osób współpracujących z biznesem lub prowadzących własny biznes. Będą mieli również możliwość wzięcia udziału w mini-seminariach o tematyce związanej z nabywaniem umiejętności niezbędnych do współpracy z sektorem nieakademickim.
• Trzeciego dnia odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję podniesienia swoich kompetencji w zakresie umiejętności miękkich.

Dodatkowo, w ramach Projektu, w grudniu br. w Warszawie odbędzie się seminarium dla instytucji z logo HR Excellence in Research.

W skład zespołu projektowego wchodzą: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) – koordynator, Uniwersytet Łódzki , Politechnika Krakowska , Politechnika Śląska , Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR , firma wyspecjalizowana w promocji nauki.
 

Więcej informacji pojawi się w drugiej połowie lipca, natomiast rejestracja ruszy już we wrześniu –>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy

Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463