Nowy program dofinansuje transfer technologii

Fundacja Technology Partners uruchomiła we współpracy z 12 partnerami z Unii Europejskiej program dofinansowania transferu technologii w ramach czterech kluczowych branż:
• zdrowie,
• żywność/rolnictwo,
• lotnictwo i
• ICT (informatyka i telekomunikacja).

Wnioski na dofinansowanie można składać do 5 września 2017 r. na specjalnie przygotowanej platformie.

Program jest w szczególny sposób ukierunkowany na MŚP.

Dofinansowanie w wysokości 46 tys. euro dotyczy projektów, których celem jest transfer technologii z jednego z wymienionych obszarów w inny spośród pozostałych trzech.

W organizację programu zaangażowanych jest 12 podmiotów z 6 krajów Europy (Belgia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Polska, Portugalia). Dzięki takiemu zróżnicowaniu geograficznemu powstała sieć kontaktów, która oprócz środków finansowych oferuje możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy, nawiązania kontaktów biznesowych, pozyskania unikatowych produktów bądź sprzedaży własnych w dedykowanych segmentach rynku.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie: www.kpk.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463