Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie


Współpraca w zakresie badań naukowych i dydaktyki to główne założenia porozumienia o współpracy, jakie 7 lipca 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał z Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie.

 

 

Delegacja z Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie w składzie:  profesor Vitold Pestis, Rektor, profesor Alreksander Taras, Prorektor oraz profesor Yevgeniy Dobrukin, Dziekan, gościła na naszym Uniwersytecie od 6 lipca br. 

Centralnym punktem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, profesora Vitolda Pestisa oraz Rektora UP w Lublinie, profesora Zygmunta Litwińczuka.  W ramach porozumienia strony deklarują gotowość współpracy w następujących obszarach: wspólnych badań naukowych i projektów badawczych zgodnych z celami realizowanymi przez obie strony,  konferencji naukowych i prowadzenia konsultacji naukowych,  wymiany kadry  dydaktycznej i studentów, programów stażowych. Porozumienie zawarto na okres trzech lat z możliwością jego przedłużenia.
 

 

Po podpisaniu umowy goście mieli okazję zwiedzić nowoczesne laboratoria na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, siedzibę Biblioteki Głównej oraz kliniki weterynaryjne – Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt.

 

 

 Goście podziwiali piękny taras Biblioteki Głównej 

Uniwersytet Rolniczy w Grodnie powstał 17 stycznia 1951. Jest największą uczelnią rolniczą we zachodniej Białorusi. W jego skład wchodzi obecnie 8 wydziałów, zatrudnia 340 pracowników naukowych. Dotychczas kształcenie ukończyło ponad 26 tysiące absolwentów, a ponad 50 tysięcy specjalistów zdobyło dodatkowe kwalifikacje kończąc różne kursy dokształcające.