Nabór wniosków Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: First Team, Homing, Powroty

Od 1 sierpnia 2017 r. do 2 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. First Team, Homing oraz Powroty.

W ramach konkursów możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (First Team), finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (Homing) oraz finansowanie powrotów do pracy w B+R (Powroty).

Poniżej przedstawiamy opisy nowych konkursów:
FIRST TEAM – w ramach konkursu wybitni młodzi naukowcy z całego świata uzyskają możliwość prowadzenia projektów w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 36 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 2 000 000 zł. Więcej informacji –>

HOMING – w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł. Więcej informacji –>

POWROTY – w ramach konkursu będzie można uzyskać środki na finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego. Zgłaszane projekty będą mogły trwać do 24 miesięcy. Zalecana wysokość budżetu nie powinna przekraczać 800 000 zł. Więcej informacji –>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463