Warsztaty z Narodowym Centrum Nauki

 

Centrum Nauki UP w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników naukowych naszej uczelni chciałoby zorganizować wraz z Narodowym Centrum Nauki warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:
• nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
• w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmować będzie:
•    zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
•    cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
•    przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
•    projektowanie kosztorysów,
•    zasady oceny wniosków w systemie peer review,
•    analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
•    analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Szkolenie poprowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów.

Warsztaty planujemy zorganizować na koniec sierpnia, początek września. Dokładne terminy warsztatów będą uzgadniane z Narodowym Centrum Nauki po zebraniu się odpowiedniej ilości osób.
 
Zgłoszenia prosimy składać poprzez poniższy formularz internetowy:  ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY Z NCN

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
   Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463