ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne

Serdecznie chcemy zaprosić przedstawicieli Uczelni na warsztaty "ABC Przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020. Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne", organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu  28 września  2017 r.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie:
Krajowego Punktu Kontaktowego  przy ul. Krzywickiego 34A  w godzinach od 10:00 do 15:30 w sali  1  na III piętrze.

Tematyką warsztatów będą  przede wszystkim:
1)elementy dobrego wniosku: formularze administracyjne A,nczęść merytoryczna wniosku B, w  projektach  badawczo – innowacyjnych (RIA Research and Innovation action)  i  projektach  innowacyjnych (IA Innovation action),
2)możliwości dla naukowców i przedsiębiorstw  w Horyzoncie 2020,
3)dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,
4)kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie: www.kpk.gov.pl
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463